NAVIGATION
ADDRESS 41, Jalan TSB 10A, Taman Perindustrian Sungai Buloh, 47000 Sungai Buloh Selangor
© 2019 BAI MEI HOME - All Rights Reserved
Scan Now For Whatsapp Support
MAKLUMAT WARANTI
Maklumat Waranti dan Perubahan kepada Undang-undang Pengguna Kenyataan waranti terletak di bawah dan diedarkan dengan perkakas. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perkembangan ini, sila hubungi PERFECT HOME di 03-6731 1434 PERFECT HOME sepenuhnya memberi jaminan kepada semua pelanggan bahawa barangan kami datang dengan jaminan berkanun yang tidak boleh dikecualikan di bawah Undang-Undang Pengguna Malaysia. Anda berhak untuk mendapatkan barangan yang diperbaiki atau diganti sekiranya barang itu tidak berkualiti dan kegagalan itu tidak akan menjadi kegagalan besar. Anda juga berhak untuk penggantian atau bayaran balik untuk kegagalan utama dan untuk pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang munasabah. Manfaat di bawah jaminan PERFECT HOME adalah tambahan kepada hak lain yang anda miliki di undang-undang.
CONTACT Tel: 03-6731 1434 Tel: 014-958 1256 Email: solanokotadama@gmail.com

Hubungi Kami Sekarang